ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี รายละเอียดตามป้ายประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ...

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) EIT...

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) IIT...

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527(ช่วงก่อนสะพานหนองแวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527(นาตาสุธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง เขตเทศบาลตำบลกุดดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รถกระบะ 4 ประตู อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชุมเมือง เทศบาลตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมเมืองเทศบาลตำบลกุดดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...

ประกาศจริยธรรม อ่านต่อ...


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 63 อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านต่อ...