ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง


ผลการนับคะแนน นายกเทศมนตรี


ผลการนับคะแนน สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1


ผลการนับคะแนน สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2