ขอความร่วมมือ ช่วยกันป้องภัยจากโรคโควิค-19 (Covid-19)