กลุ่มอาชีพภายในเทศบาลตำบลกุดดู่

กลุ่มสตรีกุดดู่ใต้ หมู่ 2


กลุ่มทอผ้ามัดหมี่สตรี และผ้าไหม หมู่ 13


กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และวัสดุเหลือใช้ หมู่ 12


กลุ่มจักสานผู้สูงวัย


กลุ่มอาชีพสตรีบ้านก้าวหน้า หมู่ 12


กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน หมู่ 2


กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด หมู่ 2


กลุ่มถักทอด้วยมือ


กลุ่มทอผ้าหมี่กุดดู่ หมู่ 1