ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ที่ทำการเทศบาลตำบลกุดดู่ เลขที่ 142 ม.12 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140

- E-Mail : huntnover@hotmail.com / kutdugot@kuddu.go.th


- เพจสำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดดู่

- แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดดู่