เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
63   คน
สถิติทั้งหมด
1794   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลการเลื่อขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง รอบ 1 ต.ค. 64    1.01M
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565    457.54k
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    9.92M
รายงานการประชุมสภาเทศบาล    800.71k
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลกุดดู่    499.89k
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์    265.25k
ฐานข้อมูลผู้พิการ 2564    147.5k
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2564    256.93k
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    340.12k
คู่มือร้องเรียน-ร้องทุกข์    102.29k
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ. ความผิดทางละเมิด    118.24k
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง    148.16k
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ    200.69k
คู่มือด้านธุรการ    479.77k
คู่มือด้านภาษี (แก้ชื่อ)    80.78k
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี    1.72M
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น    118.24k
ความรู้ด้านภาษี    101.95k
แผนปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ 2563    273.99k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1