เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
62   คน
สถิติทั้งหมด
1793   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
12/10/4736 : แจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานจ้าง
08/11/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
23/10/2564 : 1.ทต.กุดดู่ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
14/10/2564 : รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565
14/10/2564 : แจ้งเวียนซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินของ ทต.กุดดู่
08/10/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
08/10/2564 : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
07/10/2564 : การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2566
06/10/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลกุดดู่
01/10/2564 : ประกาศคะแนนผลการประเมินรอบ 1 ต.ค. 64
27/09/2564 : ประกาศ ทต.กุดดู่ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ปีงบ 2564
22/09/2564 : สแกน QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
22/09/2564 : สแกน QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
22/09/2564 : ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
22/09/2564 : รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2564 วันที่ 22 ก.ย.64
21/09/2564 : ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่จะรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 ให้มาลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1