เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
1796   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลงข่าว : 08/11/2564

รายละเอียดบัญชีรายชื่อของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่ 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเป็นประจำและผู้ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ภายในปีงบประมาณ 2564เข้าชม : 27