เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
1796   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลงข่าว : 08/10/2564

รายละเอียดผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลกุดดู่ ทั้ง 4 หมู่บ้าน รายเดิมและรายใหม่ที่มาขึ้นทะเบียนภายในปีงบประมาณ 2564เข้าชม : 25