เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
62   คน
สถิติทั้งหมด
1793   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

15/10/2021 : ซื้อสารส้ม,คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2021 : จ้างเหมาก่อสร้างปรับแต่งหน้าฝาย(นาตาสุธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2021 : ซื้อป้ายชื่อซอยถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2021 : ซื้อตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : ซื้อกะจกโค้งโพลีคาร์บอเนตพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : ซื้อป้ายชื่อซอยถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : ซื้อป้ายชื่อซอยถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2021 : ซื้อปั๊มน้ำขนาด 5 แรง, 3 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2021 : ซื้อไมล์ประชุมและเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : ซื้อถังขยะแบบพลาสติกมีล้อขนาด 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : ซื้อยางมะตอยสำเร็จขนาด 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : ซื้อท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาและห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : จ้างป้ายโครงการโครงการอบรมบทบาทสตรีและครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมบทบาทสตรีและครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง