เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
1795   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

นายกฤติภัทร ภิญโญชุติวัต
ปลัดเทศบาลตำบลกุดดู่
081-3808669
นางศิริพร พลบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
0910653806
นายกิ่งแก้ว มาสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0986622858
นางสาวพิสมัย สุขขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
0984945589
นายสมัย จาวใจเด็ด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0614824959
นางเขมมิกา จงเกิด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0898116934
ว่าที่ร้อยตรีอิสระ หัตถสงเคราะห์
ผอ.กองช่าง
084-5102-937