เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
1795   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

สำนักงานปลัด

นางศิริพร พลบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
091-0653-806
นางสาวสุจิตรา ปู่หลุ่น
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิดา พารีรักษ์
จพง.ทะเบียน
นางสุพรรณี มาสุข
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายฐนกร ลีโนนลาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
085-747 3462
นายนันทิพัฒน์ นาชารี
ผช.นิติกร
091-367 6449
น.ส.เบญญพร ตะระบูรณ์
ผช.นักทรัพยากรบุคลากร
ว่าที่ ร.ต.เสกสรร คันธารส
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวรรณ ทับทิมหิน
ภารโรง