เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
1795   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

กองคลัง

นางสาวพิสมัย สุขขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
098-4945-589
นายพัทยา แสงมณี
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
094-6851-665
นางอัญชลี เพ็ญศิริ
จพง.จัดเก็บรายได้ รักษาการในตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี อีกหน้าที่หนึ่ง
080-7382-034
นางสาวนุชรี ศรีซุย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
083-3579-541
นายทรงวุฒิ มาสุข
ผช.จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน
084-4278-976
นางสาวอมรพันธ์ ศรีกัณหา
พนง.จ้างเหมาบริการ
088-0374-530